Khẩu trang dùng 1 lần SGM-105A
3 Lớp
Mô tả sản phẩm