Art. 600
Găng tay bảo hộ lao động thông thường
Mô tả sản phẩm